Haber Detayı
09 Eylül 2019 - Pazartesi 15:35 Bu haber 1872 kez okundu
 
Coşkun:Sorunlar çözüm bekliyor
Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, "okullar açıldı, sorunlar çözüm bekliyor" dedi.
EĞİTİM Haberi
Coşkun:Sorunlar çözüm bekliyor

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, şube binasında düzenlendiği basın toplantısında yeni eğitim öğretim yılını değerlendirdi. Coşkun, "2019-2020 eğitim öğretim yılı bir yanda geleceğe yönelik hedeflerin çizildiği diğer yanda ise bu hedefleri gerçekleştirmesi istenilen eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünün ötelendiği bir ortamda açılıyor. Yeni eğitim öğretim yılında yaklaşık 18 milyon öğrencimize ve 1 milyonu aşkın eğitim çalışanımıza başarılar diliyoruz. Eğitim çalışanları eğitim öğretim yılını sona eren toplu sözleşme sürecinde haklı, gerekli ve yerinde beklentileri ile taleplerinin kamu işverenince karşılanması bir yana üzerinde durulmadan geçiştirilmesinin, sorunların duyarsız çözüm önerilerine kayıtsız kalınmasının burukluğuyla karşılanmaktadır. Toplu sözleşme masasının eğitim öğretim kolunda tek yetkili sendikası olarak öğretmenlerden, akademisyenlerden, eğitim kurumu yöneticilerinden, üniversite idari personelinden, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra idari personelinden gelen, her biri eğitimin ayrı ve birden fazla sorununa çözüm olacak taleplerimizi masaya taşıdık. Bu taleplerimize kamu işvereni duyarsız kalmış, eğitim çalışanlarının sorununu çözme iradesini ortaya koyamamış, toplu pazarlık masası aracılığıyla sorunları çözme, eğitimin niteliğine katkı sunma imkanını heba etmiştir" dedi.

Somut adımlar atılmalıdır

3600 ek göstergeye değinen Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, "Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi konusunda siyasi irade tarafından verilen söz halen ortada durmaktadır. Yine gerek Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük eylem planında gerekse Milli Eğitim Bakanlığı 2023 eğitim vizyonu belgesinde öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi somut hedefler olarak ortaya konulmuştur. 11. kalkınma planında ve 2023 eğitim vizyonu belgesinde öğretmenliği bir kariyer mesleği olarak tanımlandığı dikkate alındığında bir kariyer mesleği tanımlamasının gereği olarak da ek gösterge artışı gereklidir. Verilen sözlerin gereği artık yerine getirilmeli, eğitim çalışanları arasında meslek, görev, unvan ve yetki paralelinde bütün eğitim çalışanları kapsayacak adil ve hakkaniyete uygun bir ek gösterge artışı konusunda somut adımlar atılmalıdır" diye konuştu.

Atamalar kadrolu yapılmalıdır

Öğretmen atamalarının kadrolu yapılması gerektiğinin altını çizen Coşkun,  "Sözleşmeli öğretmenlik uygulama gayesine hizmet etmediği gibi başlı başına bir mağduriyet kaynağına dönüştüğü artık alenen ortaya çıkmış durumdadır. Kadroya geçiş ve yer değişikliği talebinde bulunabilme süresini 3+1 yıla indiren yasal düzenleme, eskisine nazaran sözleşmeli öğretmenlerin lehine olsa da soruna çözüm getirmediği aşikardır. Sorunun nihai çözümü eğitim öğretim hizmetlerinin kadrolu öğretmenler eliyle gerçekleştirilmesi gerekliliğinin kabulüyle bütün sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesidir. Bu köklü çözümün hayata geçirilmesine kadar geçecek zaman zarfında ise sözleşmeli öğretmenlere herhangi bir süre sınırlaması konulmaksızın özellikle yer değişikliği süreçlerinde kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu hakların tanınması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Ek ders esaslarındaki adaletsizlik giderilmeli

Coşkun,  "Ek ders esaslarında ücret dengesizliğine ve mağduriyete neden olan hükümler, uzun bir zaman geçmesine rağmen değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esaslarında değiştiği günden beri bazı adaletsizlikler devam etmektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ve izahı mümkün olmayan ek ders ücreti farklılıkları ivedilikle giderilmeli, ek ders birim ücreti artırılmalıdır" dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu bir an önce çıkarılmalıdır

Eğitim Bir-Sen Şanlıurfa İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, “Öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak, bütünsel bir yasal düzenlemeye dayalı bir Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ihtiyaç vardır. Öğretmenlik mesleğinin bütün veçhelerini kapsayan sistematik bir düzenleme olmaksızın, çok parçalı yapı altında mesleğin statüsünün artırılarak niteliğinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşması isteniyorsa, öğretmene destek niteliğinde, mesleki gelişimini ve özerkliğini sağlayacak bir meslek kanunu ivedilikle çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Eğitimcilere yönelik şiddet engellenmeli, caydırıcı tedbirler alınmalıdır

Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun hâline gelmiş ve toplumun geleceği açısından vazgeçilmez olan eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesini sekteye uğratacak dereceye varmıştır. Bu şiddet sarmalına karşı eğitim çalışanlarını koruyacak, şiddete karşı caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmalı, Bakanlık bu konuda sorumluluk üstlenmelidir.”

MEHMET ASLAN

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı