“Covid-19, meslek hastalığı kabul edilmelidir”
Haber
17 Ekim 2020 - Cumartesi 12:23
 
“Covid-19, meslek hastalığı kabul edilmelidir”
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgına karşı en ön safta mücadele veren, yoğun iş yükü nedeniyle tükenen sağlık çalışanlarından yaşamını yitirenlerin sayısı 110’a yükseldiğini açıklayan Şanlıurfa Tabip Odası, "Covid-19 hastalığı sağlık çalışanları için acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir" çağrısında bulundu.
SAĞLIK Haberi
“Covid-19, meslek hastalığı kabul edilmelidir”

Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Osman Yüksekyayla, Koronavirüs pandemi sürecinin deyim yerindeyse pelerinsiz kahramanları olan sağlık çalışanlarından yaşamını yitirenler için bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şanlıurfa Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasında Koronavirüs döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına dikkat çekilerek Covid-19'un bir meslek hastalığı olarak tanınmasını talep etti. Şanlıurfa Tabip Odası basın açıklamasında sağlık çalışanlarının diğer kesimlere göre Koronavirüse 4-5 kat daha fazla yakalanma riski olduğunu, Türkiye'de ise 10 kat daha fazla hastalanma riski taşıdığını vurgularken Covid-19 salgınının başlangıcından bugünebildirilen 50’si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Öte yandan İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19'un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildiğine değinen Şanlıurfa Tabipler Odası, ülkemizde henüz resmi olarak Covid-19’un meslek hastalığı kabul edilmemesine de sitem gösterip güvence istedi.

 

“COVİD-19 HASTALIĞI MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİDİR!”

Açıklamanın ilk bölümünde pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını açıklayıp, meslektaşları için duyduğu üzüntüyü belirten Başkan Yüksekyayla, “Covid-19 salgınının başlangıcından bugüne, bize bildirilen 50’si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 hekim… Son olarak iki gün önce çok değerli bir hekimimizi, bir tabip odası başkanımızı, Aydın Tabip Odası Başkanı Meslektaşımız Sevgili Op. Dr. Esat ÜLKÜ gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.Başladığı ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcıları doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanlarıdır.  Bu nedenledir ki birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır. Bunun için Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır” tanımlamaları yapılmıştır.”İfadelerine yer verdi.

 

“130 ÜLKE KABUL ETTİ”

Açıklamasının devamında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok Uluslararası örgüt tarafından COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yaptığınıvurgulayan ve ülkemizde henüz resmi olarak kabul edilmediğini yönünde sitemini belirtenYüksekyayla, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130’a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.Evet, dünyadaki birçok ülke Covid-19’u meslek hastalığı olarak kabul ederken maalesef ülkemizde halen resmi olarak Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir.  Oysa Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı kanunumuzda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır”. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı’ndadır.  Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır.  Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir “illiyet bağı” delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır.  Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.” Dedi.

 

“HALA HASTALANIYOR, ÖLÜYORUZ”

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçtiğine de değinen Başkan Yüksekyayla, “Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz; ancak bildiğimiz bir şey var: hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz…Bizler emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bizler özlük hakkımızın gereği olarak “karşılaştığımız Covid-19 ateşinin bizi yakması halinde bunun belgelenmesini” istiyoruz…” ifadeleriyle açıklamasını sürdürdü.

 

“GÜVENCE İSTİYORUZ"

Açıklamanın son kısmında ise dünyanın her tarafında meslek hastalığı olarak tanınmasıyla verilen özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasını için somut adımların atılmasını isteyen Yüksekyayla, açıklamasını şöyle sonlandırdı; Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan “yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz…Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın, meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz, dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini istiyoruz… Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi süresince kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarımızın yanındayız. Covid-19’un ülkemizde de biz sağlık emekçileri için meslek hastalığı olarak tanınmasının ve bu konuda ivedilikle gerekli kararların alınmasının artık aciliyet arz eden bir zorunluluk olduğunu kamuoyuna saygıyla bildiririz.

 

 

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı