Şan­lı­ur­fas­por Maraş’a bi­le­ni­yor
Haber
12 Şubat 2021 - Cuma 11:51
 
Şan­lı­ur­fas­por Maraş’a bi­le­ni­yor
Lig­de­ki son iki ma­çı­nı ga­li­bi­yet­le taç­lan­dı­ran Şan­lı­ur­fas­por, ya­ka­la­dı­ğı iv­me­yi Kah­ra­man­ma­raşs­por kar­şı­sın­da da devam ettirmek için ha­zır­lık­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­rü­yor.
SPOR Haberi
Şan­lı­ur­fas­por Maraş’a bi­le­ni­yor

11 pu­an­la ligin son sı­ra­sın­da yer alan 2.​lig beyaz grup­ta­ki tem­sil­ci­miz Şan­lı­ur­fas­por’a son iki haf­ta­da alı­nan ga­li­bi­yet­ler hayat verdi. Devre arası ta­kı­ma dahil olan 13 trans­fer­le bir­lik­te önce dep­las­man­da San­cak­te­pe’yi mağ­lup eden son­ra­sın­da ise kendi sa­ha­sın­da ligin id­di­alı ekip­le­rin­den Ameds­por’u eli boş gön­de­ren Şan­lı­ur­fas­por, çı­kı­şı­nı Maraş ma­çıy­la da sür­dür­mek is­ti­yor.

 

Ha­zır­lık­lar sü­rü­yor
Pazar günü dep­las­man­da Kah­ra­man­ma­raşs­por ile karşı kar­şı­ya ge­lecek olan Şan­lı­ur­fas­por, bu maçın ha­zır­lık­la­rı­na tam gaz devam edi­yor. Son iki ma­çın­da ra­kip­le­ri­ne puan ver­me­yen sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz Maraş eki­bi­ne karşı da ka­zan­mak için kol­la­rı­nı sı­va­dı. Amed ma­çın­dan sonra 3 gün­lük iznin ar­dın­dan kulüp te­sis­le­rin­de Maraş ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na start veren Şan­lı­ur­fas­por, ça­lış­ma­la­rı­na tek­nik di­rek­tör Cü­neyt Biçer ön­der­li­ğin­de devam edi­yor.

 

İhsan ce­za­lı, sakat yok
San­cak­te­pe ma­çıy­la ya­ka­la­dı­ğı iv­me­yi Maraş dep­las­ma­nın­da sür­dür­me­nin plan­la­rı içe­ri­sin­de olan Şan­lı­ur­fas­por’da sa­de­ce bir eksik var. Hafta sonu oy­na­na­cak zorlu Maraş vi­ra­jı ön­ce­si sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz­de sa­kat­lık prob­le­mi ya­şa­yan kimse bu­lun­maz­ken San­cak­te­pe FK kar­şı­sın­da kır­mı­zı kart­la oyun dı­şın­da kalan İhsan Uğur Gök­taş ce­za­sın­dan do­la­yı bu maçta forma gi­ye­me­yecek.

 

33’üncü ran­de­vu
2.​Lig beyaz grup­ta 23. hafta ma­çın­da hafta sonu koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak olan Kah­ra­man­ma­raşs­por ile Şan­lı­ur­fas­por, 33.​kez karşı kar­şı­ya ge­lecek. 1984-1985 se­zo­nun­da Şan­lı­ur­fa'da oy­na­nan maçla baş­la­yan ezeli re­ka­bet­te 32 kar­şı­laş­ma ge­ri­de ka­lır­ken bu maç­lar­da gülen taraf 12 defa Şan­lı­ur­fas­por, 10 defa da Kah­ra­man­ma­raşs­por oldu. 10 maçta ise ta­raf­lar bir­bir­le­ri­ne üs­tün­lük sağ­la­ya­ma­dı. Bu sezon ligin ilk dev­re­sin­de Şan­lı­ur­fa’da oy­na­nan maç ise 1-1 be­ra­ber­lik­le ta­mam­lan­dı.

İki ekip ara­sın­da oy­na­nan son 5 kar­şı­laş­ma ve alı­nan so­nuç­lar şöyle,

10/10/20 - T2L - Şan­lı­ur­fas­por 1-1 Kah­ra­man­ma­raşs­por
27/01/19 - T2L - Şan­lı­ur­fas­por 0-1 Kah­ra­man­ma­raşs­por
08/09/18 - T2L - Kah­ra­man­ma­raşs­por 1-1 Şan­lı­ur­fas­por
05/05/18 - T2L - Şan­lı­ur­fas­por 5-3 Kah­ra­man­ma­raşs­por
17/12/17 - T2L - Kah­ra­man­ma­raşs­por 2-1 Şan­lı­ur­fas­por

 

Düdük Gül­tek’de
Mer­kez Hakem Ku­ru­lu 2.​Lig Beyaz Grup­ta 23.​Haf­ta­nın maç­la­rı­nı yö­ne­tecek ha­kem­le­ri açık­la­dı. Buna göre Pazar günü 13.00’te baş­la­ya­cak Kah­ra­man­ma­raşs­por - Şan­lı­ur­fas­por ma­çın­da düdük Ma­lat­ya böl­ge­si ha­kem­le­rin­den Ba­tu­han Gül­tek’te ola­cak. Gül­tek’in yar­dım­cı­lık­la­rı­nı ise Kerem Can­daş, Emre De­mi­rel ve Ser­can Ka­ra­ca (dör­dün­cü hakem) üst­le­necek.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı