Şanlıurfaspor fark yedi
Haber
24 Şubat 2021 - Çarşamba 15:37
 
Şanlıurfaspor fark yedi
Türkiye 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor deplasmanda ligin 2. Sırasında yer alan Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı yeşilli ekip karşılaşmada farklı şekilde mağlubiyetle ayrıldı.
SPOR Haberi
Şanlıurfaspor fark yedi

Ligde üst üste al­dı­ğı 3 ga­li­bi­yet­le küme düş­me­me yo­lun­da ta­raf­tar­la­rın umu­du­nu ar­tı­ran sarı ye­şil­li ekip, ligin son haf­ta­sın­da kendi sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı 24Er­zin­cans­por’a mağ­lup ol­muş­tu. Ligde kalma adına dep­las­man­da zorlu bir maça çıkan Şan­lı­ur­fas­por, bu maçta ilki ba­şar­mak is­ti­yor­du. Şim­di­ye kadar He­ki­moğ­lu Trab­zons­por ile 3 kez kar­şı­la­şan sarı ye­şil­li ekip kendi sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı 2 kar­şı­laş­ma­da 2-0 ve 7-2, dep­las­man­da oy­na­dı­ğı 1 kar­şı­laş­ma­da da 5-0 mağ­lup ol­muş­tu. Trab­zon Yavuz Selim sta­dın­da oy­na­nan ve Sivas böl­ge­sin­den Adem Sa­rı­taş, An­ka­ra böl­ge­sin­den Vural Gül ve Düzce böl­ge­sin­den Gök­han Coşar hakem üç­lü­sü yö­net­ti­ği kar­şı­laş­ma­yı 6-2 kay­bet­ti. Maçın gol­le­ri­ni He­ki­moğ­lu Trab­zons­por adına Ba­tu­han Ka­ra­de­niz 3, Oğuz Ko­ca­bal, Bur­han Eşer ve Musa Caner Aktaş attı. Sarı ye­şil­li eki­bin gol­le­ri­ni ise Yunus Emre Gedik ve Onur Kolay attı.

 

Maça Ba­tu­han Ka­ra­de­niz dam­ga­sı
Son haf­ta­lar­da al­dı­ğı üst üste 3 ga­li­bi­yet­le ta­raf­tar­la­rı­nı se­vin­ce boğan Şan­lı­ur­fas­por ligde oy­na­dı­ğı son iki kar­şı­laş­ma­dan boynu bükük ay­rıl­dı. Kendi sa­ha­sın­da oy­na­dı­ğı 24 Er­zin­cans­por’a 1-0 mağ­lup olan sarı ye­şil­li ekip, ligin 25. Haf­ta­sın­da dep­las­man­da kar­şı­laş­tı­ğı He­ki­mo­ğu Trab­zons­por kar­şı­laş­ma­sın­dan 6-2 mağ­lup ay­rıl­dı. Bu kri­tik maçta 3 gol atan Şan­lı­ur­fas­por’un eski fut­bol­cu­su Ba­tu­han Ka­ra­de­niz maça dam­ga­sı­nı vurdu. Ligde bu sezon şim­di­ye kadar 12 gol atan Ka­ra­de­niz at­tı­ğı üç golle gol sa­yı­sı­nı 15’e yük­selt­ti.

 

Uzun ara­nın ar­dın­dan gelen fark­lı mağ­lu­bi­yet
Lige sı­kın­tı­lı bir şe­kil­de baş­la­yan Şan­lı­ur­fas­por, ligin ilk 3 kar­şı­laş­ma­sı­na alt yapı fut­bol­cu­la­rı ile çık­mış­tı. O dö­nem­de oy­na­nan maç­lar­da sarı ye­şil­li ekip oy­na­dı­ğı An­ka­ra De­mirs­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 7-0, San­cak­te­pe kar­şı­laş­ma­sı­nı 8-0 ve Ameds­por kar­şı­laş­ma­sı­nı 2-1 kay­bet­miş­ti. Ameds­por kar­şı­laş­ma­sı­nın ar­dın­dan yeni trans­fer­ler mü­ca­de­le eden sarı ye­şil­li ekip yeni kad­ro­su ile ilk defa ka­le­sin­de 6 gol gör­müş oldu. Yeni trans­fer­ler dö­ne­min­de ka­le­sin­de Er­zin­can ma­çın­da 4, Çorum ve İnegöl maç­la­rın­da 5 gol gör­dük­ten sonra ilk defa bir maçta 6 gol yedi.

 

Teh­li­ke çan­la­rı
Küme düş­me­mek için büyük bir di­re­niş gös­te­ren sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz­de tek­nik di­rek­tör Cü­neyt Biçer’in kadro ter­cih­le­ri ve oyunu okuma ko­nu­sun­da­ki ek­sik­lik­le­ri­ni fut­bol­cu­la­rın bi­rey­sel be­re­ci­le­riy­le elde edi­len ga­li­bi­yet­ler örtse de son iki kri­tik maçta şapka düştü kel gö­rün­dü. Kötü yö­ne­ti­mi­ne rağ­men ya­ka­la­dı­ğı iv­me­yi Er­zin­can ve He­ki­moğ­lu maç­la­rın­da sür­dü­re­me­yen Cü­neyt Biçer’in sarı ye­şil­li ta­kım­da­ki kre­di­si­ni tü­ket­me­ye baş­lar­ken şim­di­den kalan sü­reç­te ken­di­si ve Şan­lı­ur­fas­por için teh­li­ke çan­la­rı­nı çal­dır­ma­ya baş­la­dı.

 

Maç­tan Not­lar
Stat: Yavuz Selim Stadı
Ha­kem­ler: Adem Sa­rı­taş, Vural Gül, Gök­han Çoşar
He­ki­moğ­lu Trab­zons­por: Emre Sa­tıl­mış, Uğur Kuru, Ser­kan Oda­ba­şoğ­lu, Eray Ata­se­ven, Bur­han Eşer, Onur Ak­de­niz, H. İbra­him Tuna, Yasin Palaz, Ba­ha­dır Erol, Oğuz Ko­ca­bal, Ba­tu­han Ka­ra­de­niz
Ye­dek­ler: Ab­du­la­ziz De­mir­can, Miraç Acer, Sefa Kara, Samet YAL­ÇIN, Mü­ca­hit Can Akçay, M. Caner Aktaş, Meh­met Sak, Ali Ay­te­mur
Tek­nik Di­rek­tör: Bay­ram Toy­sal
Şan­lı­ur­fas­por: Hakan Can­ba­zoğ­lu, M.​Raşit Yön­dem (75’ Hü­se­yin Avcu), Mus­ta­fa Çakır, Meh­met Taşçı, Emre Gedik, Galip Güzel (68’ Göksu Alhas), Sa­mi­can Kes­kin, Fevzi Özkan, Onur Kolay, İsmail Cem Kara (46’ Sü­ley­man Luş), Can Erdem (46’ Tarık Kurt)
Ye­dek­ler: Fatih Kal­dam, Göksu Alhas, Sü­ley­man Luş, Tarık Kurt, M. Ali Kurt, Mu­ham­med Küçük, Cihan Can, Hü­se­yin Avcu, Recep Gül
Tek­nik Di­rek­tör: Cü­neyt Biçer
Sarı kart: 44’ Fevzi Özkan (Şan­lı­ur­fas­por)
Gol­ler: 26, 51 ve 52’ Gök­de­niz Ka­ra­de­niz, 62’ Oğuz Ko­ca­bal, 77’ Bur­han Eşer, 85’ Musa Aktaş (He­ki­moğ­lu Trab­zons­por), 57’ Emre Gedik, 69’ Onur Kolay (Şan­lı­ur­fas­por)

 

14 gün­lük ara
Ka­ra­de­niz eki­bin­den al­dı­ğı ağır ye­nil­giy­le haf­ta­yı ka­pa­tan Şan­lı­ur­fas­por, önü­müz­de­ki haf­ta­yı bay ge­çecek. 26’ıncı haf­ta­yı maç oy­na­ma­dan ta­mam­la­ya­cak olan sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz bu 14 gün­lük arada fut­bol­cu­la­ra ve­ri­lecek iznin ar­dın­dan ligin 27’inci haf­ta­sın­da kendi evin­de oy­na­ya­ca­ğı Utaş Uşaks­por ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­ya­cak.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı