Sevgiliye muhteşem armağan! 3-1
Haber
14 Şubat 2021 - Pazar 15:10
 
Sevgiliye muhteşem armağan! 3-1
Şanlıurfaspor, ligin formda ekiplerinden Kahramanmaraşspor’a karşı geriden gelip kazanmasını bildi. Son haftalardaki çıkışını Maraş deplasmanında da sürdüren Şanlıurfaspor, sevgililer gününde sevenlerine altın değerinde 3 puanı armağan etti.
SPOR Haberi
Sevgiliye muhteşem armağan! 3-1

 

Misli.​com 2. Lig beyaz grup­ta mü­ca­de­le eden Şan­lı­ur­fas­por, ligin 23’üncü haf­ta­sın­da Kah­ra­man­ma­raşs­por’a konuk oldu. San­cak­te­pe ma­çıy­la yük­se­li­şe geçen sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz Maraş dep­las­ma­nın­da da fır­tı­na gibi esti. Kar­şı­laş­ma­nın ilk ya­rı­sın­da ye­di­ği golle so­yun­ma oda­sı­na mağ­lup giden Şan­lı­ur­fas­por, 3 puanı ikin­ci ya­rı­da kay­det­ti­ği 3 golle aldı. Maraş en­ge­li­ni 3-1’lik skor­la aşan sarı ye­şil­li­ler, son 3 ma­çın­da 3’üncü ga­li­bi­ye­ti­ni almış oldu.

Sev­gi­li­ye altın 3 puan!
Önce San­cak­te­pe dep­las­ma­nın­da ken­di­ne gelen kendi evin­de oy­na­dı­ğı Amed ma­çıy­la ayak­la­nan Şan­lı­ur­fas­por, Maraş ma­çı­nı da boş geç­me­di. Maçın ilk dev­re­si­ni 1-0 ge­ri­de son­lan­dı­ran Şan­lı­ur­fas­por ikin­ci ya­rı­da hayat buldu. Maçın 70’inci da­ki­ka­sın­da maça denge ge­ti­ren golü Fevzi Özkan’dan bulan son­ra­sın­da ise Can Erdem’in at­tı­ğı gol­ler­le farka giden Şan­lı­ur­fas­por, 14 şubat sev­gi­li­ler gü­nün­de oy­na­dı­ğı bu maçta se­ven­le­ri­ne içe­ri­sin­de muh­te­şem dönüş ba­rın­dı­ran bir ga­li­bi­yet ar­ma­ğan etti.

Fevzi yine attı, Can Sif­tah yaptı
Şan­lı­ur­fas­por’un Maraş dep­las­ma­nın­da al­dı­ğı 3 pu­anın mi­mar­la­rın­dan Fevzi Özkan son 3 haf­ta­da 3’üncü go­lü­ne ula­şır­ken, Can Erdem ise sarı ye­şil­li for­ma­da­ki ikin­ci dö­ne­min­de ilk gol­le­ri­ni kay­det­ti.

Yük­se­liş sü­rü­yor
Ara trans­fer dö­ne­min­de yap­tı­ğı trans­fer­ler­le yük­se­li­şe geçen Şan­lı­ur­fas­por, ligin güçlü ekip­le­rin­den Kah­ra­man­ma­raşs­por en­ge­li­ni 3 golle aşa­rak pu­anı­nı 14’e çı­kar­dı. Al­dı­ğı ga­li­bi­ye­tin ar­dın­dan maç faz­la­sıy­la puan cet­ve­lin­de 17’inci sı­ra­ya yük­se­len sarı ye­şil­li tem­sil­ci­miz, küme düşme hat­tın­da­ki ra­kip­le­ri­nin yarın oy­na­ya­cak­la­rı maç­lar­da puan kay­bet­me­le­ri­ni bek­le­yecek.

Maç­tan not­lar
Stad: 12 Şubat
Ha­kem­ler: Ba­tu­han Gül­tek, Kerem Can­daş, Emre De­mi­rel
Kah­ra­man­ma­raşs­por: Murat Ho­ca­oğ­lu, Osman Bodur (86’ Sefa Saz), Hakan De­mir­ci, Salim İyik, Erdem Koçal, Talha May­hoş, Do­ğa­nay Kılıç, Orhan Evci (61’ Emin Al­tu­nay), İsmet Ka­vuş­tu, İbra­him Koca (69’ Yakup Zorlu)
Ye­dek­ler: Emin Al­tu­nay, B. Bat­maz, Se­la­hat­tin Öz­türk, Sefa Saz, A. Al­pe­ren Er­do­ğan, Y. Ra­ma­zan Zorlu, İsa Bal­ta­cı, Ali­can Ka­ra­dağ
Tek­nik Di­rek­tör: Sinan Yücer
Şan­lı­ur­fas­por: Hakan Can­ba­zoğ­lu, M. Raşit Yön­dem, Mus­ta­fa Çakır, Meh­met Taşcı, Yunus Emre Gedik, Galip Güzel, Hü­se­yin Avcu (62’ Onur Kolay), Fevzi Özkan (72’ Sa­mi­can Kes­kin), Gök­de­niz Varol (87’ İsmail Cem Kara), Tur­gut Doğan Şahin (87’ Tarık Kurt), Can Erdem
Ye­dek­ler: Fatih Kal­dan, Göksu Alhas, Sü­ley­man Luş, Sa­mi­can Kes­kin, Tarık Kurt, İsmail Cem Kara, Mu­ham­med Ali Kurt, M. Talha Küçük, Recep Gül, Onur Kolay
Tek­nik Di­rek­tör: Cü­neyt Biçer
Sarı kart­lar: 58’ Orhan Evci, 78’ Osman Bodur (Kah­ra­man­ma­raşs­por), 48’ Mus­ta­fa Çakır, 84’ Emre Gedik, 90+2’ Meh­met Taşçı (Şan­lı­ur­fas­por)
Gol­ler: 45’ Do­ğa­nay Kılıç (Kah­ra­man­ma­raşs­por), 70’ Fevzi Özkan, 75 ve 79’ Can Erdem (Şan­lı­ur­fas­por)

24. hafta rakip Er­zin­can
Ligin 23’üncü haf­ta­sı­nı 3-1’lik Maraş ga­li­bi­ye­tiy­le ka­pa­tan Şan­lı­ur­fas­por, önü­müz­de­ki hafta 24 Er­zin­cans­por’u konuk edecek. Sarı ye­şil­li­ler, 18 Şubat Per­şem­be günü saat 13’te 11 Nisan stad­yu­mun­da oy­na­na­cak mü­ca­de­le­nin ha­zır­lık­la­rı­na yarın kendi te­sis­le­rin­de ya­pa­ca­ğı ant­ren­man­la baş­la­ya­cak.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı