Araç muayene cezalarında düzenleme
Haber
10 Haziran 2021 - Perşembe 09:45
 
Araç muayene cezalarında düzenleme
Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe giren “bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun” sayesinde araç muayenesinde gecikilen her ay için bedelin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedelinde düzenlemeye gidildi.
EKONOMİ Haberi
Araç muayene cezalarında düzenleme

Yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunun getirdiği düzenlemeyle araç muayene gecikme bedellerinde indirime gidildi. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle gecikilen her ay için araç muayene bedelinin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranında yeniden belirlenecek.

 

1062 Lira yerine 74 lira

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamaya göre, hesaplanan toplam gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranlarına ve aracın muayeneye geliş tarihine göre değişiklik gösterebilecek. Yeni düzenleme ile birlikte araç muayenesinde gecikilen her ay için bedelin yüzde 5'i olarak hesaplanan gecikme bedeli, aylık yurt içi üretici fiyat endeksi oranına göre yeniden belirlenecek. Buna göre 5 yıl araç muayenesine gelmeyen bir ticari araç 1062,71 TL yerime 74,68 TL gecikme bedeli ödeyecek.

 

Son tarih 31 Aralık

Yeni düzenleme ile birlikte 31 Aralık 2021 tarihine kadar geçerli olan indirimden faydalanmak ve araç muayene işleminin gerçekleştirilmesi için araç sahiplerinin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik para cezası veya otoyol geçiş borcu da bulunmaması gerekiyor. TÜVTÜRK, gecikme süreleri için bir sınır olmadığını ve düzenlemeden muayenesi 1 ay geciken araçlar gibi 5 veya 10 yıldır muayeneye gelmeyen araçlarında faydalanabileceğini açıkladı.

 

Araç muayene gecikme cezalarında düzenleme

9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 7326 sayılı “bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanunun 10uncu maddesinin 6. Fıkrası

MADDE 10 – (6) Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (bu tarih dâhil) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenesi yaptırmaları gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları ve anılan Kanunun 35 inci maddesi uyarınca muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için tahsili gereken 5 fazla yerine Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak tutarı ödemeleri şartıyla anılan madde uyarınca alınması gereken 5 fazlaların tahsilinden vazgeçilir ve yetkili kuruluş tarafından tahsil edilen bu tutarlar anılan maddede belirtilen süre ve şekilde Hazine hesaplarına aktarılır. Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarların bu fıkra hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir. 22.3.2020 ila 3.7.2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) geçen süre için 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde yer alan 5 fazlaya ilişkin hüküm ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmaz, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.

Kaynak: Editör:
Yorumlar
Haber Yazılımı